Zakończenie projektu otwierającego sezon motocyklowy na Szlaku JIIIS

swiss_loga

Stowarzyszenie „Free Wings Krasnystaw” dziękuje wszystkim uczestnikom imprezy otwierającej sezon motocyklowy projektu pn. „ORGANIZACJA IMPREZY OTWIERAJĄCEJ SEZON MOTOCYKLOWY 2015 NA SZLAKU JIIIS”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Aby realizować cele statutowe Członkowie Stowarzyszenia Free Wings przygotowali projekt, który został pozytywnie oceniony w naborze wniosków z Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. Celem projektu „Organizacja imprezy otwierającej sezon motocyklowy 2015 na Szlaku JIIIS” byla rozbudowa oferty turystycznej podregionu poprzez utworzenie nowego produktu turystycznego jakim będzie impreza promująca tradycje motocyklowe i Szlak Jana III Sobieskiego.

Głównymi działaniami projektu były zakupy:

  • potrzebnego sprzętu nagłośnieniowego potrzebnego do organizacji imprezy,
  • wykonanie materiałów promujących, zakup cateringu dla Uczestników,
  • wynajęcie zespołów muzycznych, które wystąpią na imprezie oraz Stowarzyszenia Suchekomnaty z Zawieprzyc, które podczas imprezy zorganizowało pogadankę o „czasach Jana III Sobieskiego i jego obecności na Szlaku”, pokaz musztry dragońskiej i szlachecką grę rycerską z możliwością uczestnictwa widzów, warsztaty strzeleckie (łuk, toporek, kusza).

Całkowita wartość Projektu: 51 024,08 PLN, Operator Dotacji przyznał Stowarzyszeniu dofinansowanie w kwocie 45 920,00 PLN.

Projekt rozpoczął się 15.02.2015, zakończenie działań nastąpi 15.05.2015 roku.

Uwieńczeniem działań była impreza dla motocyklistów, turystów oraz mieszkańców regionu – odbyła się ona 18 kwietni 2015 roku w Gorzkowie. Zdjęcia z imprezy znajdą Państwo na profilu Stowarzyszenia: www.facebook.com/freewingskrasnystaw

Projekt jest początkiem dalszych podobnych działań przyczyniających się do rozwinięcia oferty kulturalnej regionu. Zapraszamy do udziału w innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Członkowie Stowarzyszenia Free Wings

swiss_loga