Wybór wykonawcy – sprzęt nagłośnieniowy

Publikacja: 21 lutego 2015

swiss_loga

Witam serdecznie

W związku z przeprowadzoną procedurą ofertową na zakup infrastruktury do organizacji imprez – sprzęt nagłośnieniowy, która była realizowana w ramach projektu „ORGANIZACJA IMPREZY OTWIERAJĄCEJ SEZON MOTOCYKLOWY 2015 NA SZLAKU JIIIS” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami Członkowskimi Unii Europejskiej, chcieliśmy poinformować Państwa iż najlepszą ofertę złożyła firma POL-AUDIO Leszek Polanowski i w związku z tym oferta firmy została wybrana przez Komisję Wyboru Ofert.

Bardzo dziękujemy za udział w przetargu.
Członkowie Stowarzyszenia FREE WINGS

Tel. 604 88 20 39   |   e-mail: jagnawisnia@interia.pl